خدایا،خداوندا.ای دانا و توانا؛ای بسیارمهربان بسیاربخشنده؛ببخش ما را؛ چشمه

3y1ieoctz4urjmivxvw.png

[تصویر: klgjyg.gif]

1445469501890637_large.jpg

1352570579799799_thumb.jpg

خدایا،خداوندا...ای دانا و توانا؛ای بسیارمهربان بسیاربخشنده؛ببخش ما را؛
چشمه ها در جاری شدن و گلهابه شکوفائیُ وچمنها در سرسبزی
معنی پیدا میکننــد.الهی عزّتُ و کرامت توهرلحظه جاریست..
کوه ها با قلّـه ها و دریــا ها با موج ها زندگی پیــدا میکننــد
ومخلوقاتت هرکدام ذکرتوگویند؛ بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه،
و انسان های فهیم با عشق توپرشــورند وسُـرودِ بندگی خواننــــــد.
پس؛ خدایا برما رحم کن وهرگزازعشق ونشاطمان خالی مساز
بر مابندگان که خیلی به بیراهه رفیم ؛ درغفلت؛ رحم کن
باشد که لباس فاخربندگیت بر تن وانداممان برازنده
حتّــی اگربه جهل،از ذکر تو ناتــــوان باشــیم
واما حیرانی و سرگشتیمان،فریادبندگی باشد؛
اما نخواه لحظه ای که در قلبمان”عشق” نباشد.
#دوستان-محترم-همراهی-شما-با-مشاورۀ-خانواده-بسیار-ارزشمند-و-حضورتان

#پُرفیض،مغتنم-و-مبارک-است «ع»#

رمان 98لاورمان 98لاورمان 98لاورمان 98لاورمان 98لاورمان 98لاورمان 98لاورمان 98لاورمان 98لاورمان 98لاورمان 98لاورمان 98لاو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید