︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

شیر یکی از بهترین غذاها برای ترمیم و بازتوانی عضلات پس

شیر یکی از بهترین غذاها برای ترمیم و بازتوانی عضلات پس از یک فعالیت ورزشی است، زیرا که شیر می تواند تعادل و بالانس خوبی بین پروتئین و کربوهیدرات فراهم کند. شیر همچنین حاوی هر دو نوع پروتئین کازئین و پروتئین آب پنیر است ( پروتئین وی ). این ترکیب مخصوصا" برای ورزشکاران مفید می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید