پردیس گیم
پردیس گیم

17 عادت عجیب #گیمر ها در #بازی ها 1- ایستادن روی

 لینک
17 عادت عجیب #گیمر ها در #بازی ها 1- ایستادن روی

17 عادت عجیب ها در ها

1- ایستادن روی #آتش
2- حمله کردن به NPC های دوست
3- چرخاندن بی هدف دوربین (مثل فیلم های مایکل بی!)
4- خشاب گذاری پشت سر هم
5- کردن بازی و راه انداختن یک دیوانه بازی!
6- برداشتن همه چیز! (و گذاشتنشان داخل یک صندوق!)7
7- چک کردن کارکتر در آینه ها
8- دویدن دور NPC های خیلی کند
9- کردن به تمام بشکه های قرمز
10- روی هم انداختن بدن دشمنان
#Bunnyhop- 11
12- استفاده از کد #پول
13- ساختن یک کارکتر دقیقا شبیه خودمان
14- پریدن از ارتفاع
15- بالا رفتن از یک کوه با استفاده از پریدن (به جای دور زدن آن)
16- استفاده رگباری از V.A.T.S
17- سیو کردن مجدد بازی برای بار دوم، سوم، چهارم...

برای مطالعه کامل این به لینک زیر یا ما مراجعه نمایید .

#گیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید