вαĸнтe.ir
вαĸнтe.ir

سلام تورک لر همشهری لریم . منو تو تلگرام حمایت میکنید؟میخوام

سلام تورک لر همشهری لریم . منو تو تلگرام حمایت میکنید؟میخوام ببینم غیرت تورکا رو جوک های خنده دار فقط بشینیم بخندیم

حمایت الین منی خواهش الیرم سیزدن

برای ورود به کانال کلیک الین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید