مجید اخشابی
مجید اخشابی

به ابوسعید ابوالخیر، گفتند: فلانی  قادر است پرواز کند،گفت: این که

به ابوسعید ابوالخیر، گفتند: فلانی  قادر است پرواز کند،گفت: این که

به ابوسعید ابوالخیر، گفتند:

فلانی  قادر است پرواز کند،
گفت: این که مهم نیست، مگس هم می پرد. 
گفتند: فلانی را چه میگویی؟  روی آب راه می رود! 
گفت: اهمیتی ندارد، تکه ای چوب نیز همین کار را می کند. 
گفتتند: پس از نظر تو شاهکار چیست؟ 
گفت: این که در میان مردم زندگي کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی، دروغ نگویی، کلک نزنی و سوءاستفاده نکنی، و کسی را از خود ناراحت نکنی.
این شاهکار است!!! شاهکار هایمان را در همین هفته، هفته دوم دیماه خلق کنیم. با توکل به هدایت و  مدد حضرت دوست
94.10.5
مجیداخشابی
https://telegram.me/majidakhshabi

مشاهده همه ی 15 نظر