aydaaaa
aydaaaa

خــــٓٓـٰٓـٓـٓــُدآیــــٓٓـٰٓـٓـٓــا مــــٓٓـٰٓـٓـٓـَن ھَمــــٓٓـٰٓـٓـٓونیــــٓٓـٰٓـٓـٓــخــــٓٓـٰٓـٓـٓــُدآیــــٓٓـٰٓـٓـٓــا

مــــٓٓـٰٓـٓـٓـَن ھَمــــٓٓـٰٓـٓـٓونیــــٓٓـٰٓـٓـٓــَم کہ

شَبــــٓٓـٰٓـٓـٓـآ با تنھــــٓٓـٰٓـٓـٓـآییــــٓٓـٰٓـٓـٓـم

سَــــٓٓـٰٓـٓـٓرگَــــٓٓـٰٓـٓـٓرمـ میشــــٓٓـٰٓـٓـٓـَم تآ

خــــٓٓـٰٓـٓـٓـوآبــــٓٓـٰٓـٓـٓـم بِبــــٓٓـٰٓـٓـٓــَرہ

شنــــٓٓـٰٓـٓـٓـآختــــٓٓـٰٓـٓـٓـی یآ اَصــــٓٓـٰٓـٓـٓـل

بِـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــٍٍـٍٍــدَمـ ؟؟

مشاهده همه ی 3 نظر
farzad ashrafian
مازندران
2 پست
n9781351
n9781351
farzad ashrafian : بر سر دو راهی ام . . .


یک راه به تــو می رسد


و یک راه به تنهایی . . .


چرا همیشه تو را بر می گزینم و می رسم به تــــنهایی . . . !!!