العالم
العالم

فیلم سقوط کودک 18 ماهه از طبقه دوم سقوط یک کودک

 لینک
فیلم سقوط کودک 18 ماهه از طبقه دوم سقوط یک کودک

فیلم سقوط کودک 18 ماهه از طبقه دوم

سقوط یک کودک 18 ماهه از طبقه دوم ساختمان و از ارتفاع حدود ده متری در برزیل معجزه زنده ماندن این طفل را رقم زد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید