انصار کلیپ
انصار کلیپ

دکتر سلام مجموعه طنزیست که با ورود خود به زمینه سیاست

فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۰۶

دکتر سلام مجموعه طنزیست که با ورود خود به زمینه سیاست سبکی جدید در نقد و اطلاع رسانی تاسیس کرد. دکتر سلام را می توان معروف ترین کلیپ سیاسی فضای مجازی دانست. دکتر سلام حقایق سیاسی روز را با زبانی طنز و عامیانه بیان می کند که همین مساله باعث افزایش محبوبیت این مجموعه شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید