مهربان۞الحمدلله علی کل حال۞
مهربونمهربون
مهربان۞الحمدلله علی کل حال۞

"با اجازه خدا" مــــــ ــــرد را دردی اگر باشد خوشست

"با اجازه خدا"

مــــــ ــــرد را دردی اگر باشد خوشست .

درد بی دردی علاجش آتشـســ ــــــــت.

پی نوشت:

دلا نزد کسی بنشــــ ــــین که او از دل خبر دارد.


91.01.25.jpg


سمیع هستی برای صوت و صَمت ما ....شُکر

{-35-}{-35-}


مشاهده همه ی 6 نظر