مدیر کاکتوس کده
شیطونشیطون
مدیر کاکتوس کده

من فقط از یه نفر بدم میاد . .

من فقط از یه نفر بدم میاد
.
.
.
.
.
.

.

دیدی تو مهمونی سر سفره صاحب خونه میگه:
آخ علی پسرم بپر از سوپری دوغ و نوشابه بگیر

یکی اون وسط میگه: بابا ولش کن٬کی الان نوشابه می خوره
از اون یکیه خیلی بدم میاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید