مجید اخشابی
مجید اخشابی
مشاهده همه ی 2 نظر
جهاد
خوزستان
421 پست
Jahad2017
Jahad2017
جهاد : سلام 6043 هوادارتون شدم.باعث افتخاره اگه هوادارم باشید{-35-}
fattah
فارس - داراب
392 پست
arefedelgir
arefedelgir
fattah : ** شبی دیدم چراغی کنج باغی **

داراب 21 آذر 95

شبی دیـــدم چراغــــی کنــــج باغی

گــرفتم مــــن ز تــــنهایی ســـراغی

بــــگفتا مـــــن چـــراغی رو به بادم

طــــبیعت کــــاشت و اینـــجا نـهادم

نـــهادم تا بـــه مردم هــــوش دارم

بـه بــــادی نور خود خـــاموش دارم

بــه قــــدرتمندِ زور و زورمنــــدان

بگــــویم تا چه حد هــــستند لرزان

به بادی می رود هرقدرت از دست

تکاند روزگاران دســـت بد مــست

بگـــویم تا کــــه مـردان خـــردمـند

خـــرد آهـــسته مــی راند نه با بند

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com