shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : اینجا مقبره

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

اینجا مقبره غریب پوریای ولی است! / شایعه 0483

j8fy_shayeaat.ir2.jpg

تصویر منتشر شده از آرامگاه پوریای ولی مربوط به چند سال قبل و پیش از اثبات و ثبت رسمی آن است؛ در حال حاضر این آرامگاه وضعیت مطلوبی دارد

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/556


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است