shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : رقص دختر

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

رقص دختر بدپوشش مقابل کعبه! / شایعه 0488

v76v_shayeaat.ir2.jpg

این ویدئو جعلی است و با مونتاژ دو قطعه ویدئوی متفاوت تولید شده است!

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/561


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است