shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : یعنی بین

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

یعنی بین روحانیون ۳۱۳ نفر مخلص وجود ندارد که امام زمان (عج) ظهور کند؟! / شایعه 0490

q9ry_shayeaat.ir.jpg

مهیا شدن ۳۱۳ یار صالح، شرط لازم است، نه کافی؛ ظهور شرایط دیگری از جمله ایجاد قابلیت پذیرش دولت حق در جامعه بشری نیز دارد

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/563


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است