shayeaat
shayeaat

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد : پلمپ خانه

 لینک

سایت شایعات با مطلب زیر به روز شد :

پلمپ خانه مهرداد اولادی بازیکن فوتبال برای تحقیقات قضایی / شایعه 0491

m60_shayeaat.ir.jpg

پلمپ خانه مهرداد اولادی و دستگیری همراهان او هنگام مراجعه به بیمارستان صحت ندارد و توسط مقامات قضایی تکذیب شد.

لینک مشاهده شایعه و پاسخ مربوطه :

http://shayeaat.ir/post/564


https://facenama.com/shayeaat

نظرات برای این پست غیر فعال است