ذی طوی
ذی طوی

طلیعه نور در سرزمین طوس عالم آل محمد ص

 لینک

1188998_461_294510.jpg
طلیعه نور در سرزمین طوس

عالم آل محمد ص
امام هفتم ع :از پدرم جعفر بن محمد بارها شنیدم كه می فرمود: همانا عالم آل محمد در صلب توست. و ای كاش او را درك می كردم كه همانا او هم نام امیرمؤمنان علی ع می باشد.
علم و دانش امام رضا ع آن چنان برجسته بود كه دانشمندان متعصبی از اهل سنت همچون ابن حجر عسقلانی و سمعانی، زبان به تحسین گشوده و می گویند: حضرت رضا ع اهل دانش و فضیلت بود و از نسب شریفی برخوردار بود.

آگاه به اسرار
یكی از مصادیق بارز علم ائمه ع آگاهی آنان از حوادث و رخدادهایی است كه در مكان های دیگر و یا در زمان های بعد اتفاق خواهد افتاد، كه اگرچه باور آنها برای توده مردم كمی مشكل است؛ ولی نسبت به ائمه ع همچون قطره ای از اقیانوس بی كران به شمار می رود.
از وشاء كوفی نقل شده كه تعدادی از مسائل مشكل را در طوماری نوشتم تا به نزد علی بن موسی ع ببرم و جواب آنها را از ایشان سؤال كنم. صبح زود به در خانه امام ع رفتم، ولی به خاطر ازدحام جمعیت، نتوانستم به خدمت آن حضرت شرفیاب شوم.
در این هنگام یكی از خادمین امام سراغ مرا می گرفت و می گفت: حسن بن علی وشاء پسر دختر الیاس بغدادی چه كسی است؟ نزدیك رفتم و گفتم: من هستم. او مكتوبی به من داد و گفت: این جواب مسائلی است كه همراه توست. از این اتفاق متحیر شدم و به امامت آن حضرت یقین پیدا كردم و مذهب وقف.را رها كردم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید