ذی طوی
ذی طوی

تسهیل ازدواج جوانان با توجه به گستردگی اسباب تحریک جنسی

 لینک

43_294788.jpg
تسهیل ازدواج جوانان
با توجه به گستردگی اسباب تحریک جنسی در سطح جامعه کنونی ما، نیاز به ایجاد تسهیل در امر ازدواج برای جلوگیری از مفاسد و همچنین کاهش آلودگی به گناه، بیش‌تر از هر زمانی احساس می‌شود.
اسباب تحریک جنسی
برخی از اسباب تحریک جنسی موجود در جامعه، موارد ذیل است:
1. اینترنت (سایتهای غیر اخلاقی و چت با جنس مخالف)، فیلمهای مستهجن، ارسال عکس و قطعه‌های فیلم غیر اخلاقی از طریق موبایل، فیلمهای تحریک کننده سیما و سینما؛
2. محیطهای ناسالم و دوستان ناباب؛
3. پوششهای نامناسب و آرایشهای محرک بعضی از دختران و زنان در جامعه؛
4. اختلاط دختر و پسر در برخی از مکانهای تحصیلی و کاری.
کنترل غریزه جنسی ـ خصوصا با وجود محرکات فراوان ـ برای بیش‌تر جوانان مشکل است؛ از اینرو زمانی که غرائز جوان به وسیله اسباب تحریک به هیجان می‌آید، به دنبال راهی برای ارضاء آن می‌گردد، و معمولا در صورت نبودن راه حلال، به سوی انحرافات اخلاقی سوق پیدا می‌کند و ازدواج که تنها راه حل مناسب برای جوابگویی به این غریزه است نیز در بیش‌تر مواقع به خاطر بالا بودن هزینه‌های آن، وا نهاده می‌شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید