مجله اینترنتی دایان استور
مجله اینترنتی دایان استور

مهارت کنترل خشم برای آنکه خشم مان را مدیریت کنیم باید

KONTROL-KHASMb.jpg

مهارت کنترل خشم

برای آنکه خشم مان را مدیریت کنیم باید چند نکته را رعایت کنیم:

1.خشم مان را تشخیص دهیم

2.موضوع را رها کنید

3.حواس تان را منحرف کنید

4.سه نفس عمیق بکشید

5.کنترل را از دست ندهید

6.پیاده راه بروید

7.درباره خشم خود صحبت کنید

برای مطالعه شرح هر مورد می توانید به سایت مجله مراجعه کنید

http://www.dayanstore.net

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید