مجله اینترنتی دایان استور
مجله اینترنتی دایان استور

4 اصل موفقیت و شادکامی اصل اول: فقط نعمت ها

asleshadi-b.jpg

4 اصل موفقیت و شادکامی

اصل اول: فقط نعمت ها را شمردن

اصل دوم: بی نظیر بودن را جار زدن

اصل سوم: یک کیلومتر، از آن چه باید راه بروی، بیشتر راه رفتن

اصل چهارم: عاقلانه از نیروی انتخاب استفاده کردن

برای مطالعه شرح هر مورد می توانید به سایت مجله مراجعه کنید

http://www.dayanstore.net

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید