سوگند
سوگند

این دلی که شکستی مال من نبودخیلی وقت پیش تقدیم به

این دلی که شکستی مال من نبودخیلی وقت پیش تقدیم به

این دلی که شکستی مال من نبود

خیلی وقت پیش تقدیم به تو شد

خوشحالم چون حالا میتونم جای دل سنگ بذارم تو ســ ــینه . . .

مشاهده همه ی 7 نظر
سوگند
تهران - تهران
27 پست
sogand_tehrani73
sogand_tehrani73
سوگند : {-w22-}{-w15-} این خودش یه پست شد
اسب وحشی سرکش majara-rad
تهران - تهران
8 پست
majara-rad
majara-rad
اسب وحشی سرکش majara-rad : ... سلام به سوگندِ عزیز .....
... این دوُمین تقدیمیِ ناقابلِ من به توست ، پس از گذشتِ دو ماه .....
... اگر دلت خواست میتونی بعُنوانِ نامه و یا در کنارِ نامه برای یارِ جفاکارِ رفته اِت ، بفرستی ..........
... بهَرحال .. ما مُخلصیم و اِرادتمند ..........
اسب وحشی سرکش majara-rad
تهران - تهران
8 پست
majara-rad
majara-rad
اسب وحشی سرکش majara-rad : ... تَمنّا دارم سوگند عزیز و مهربان ...........
ابوالفضل

28 پست
eror2015
eror2015
ابوالفضل : اون موقه برای گردش خون پمپ میذاری ؟{-15-}