لیلی
سرما زدهسرما زده
لیلی

روحش شاد!!!همه ی خوبا دارن میرن!کاش مرده پرست نباشیم و تا

روحش شاد!!!همه ی خوبا دارن میرن!کاش مرده پرست نباشیم و تا وقتی زنده هستن قدرشونو بدونیم!{-w20-}{-w21-}{-w22-}{-w24-}

عکس و تصویر ..

مشاهده همه ی 4 نظر