shia muslim
مهربونمهربون
shia muslim

خداوند بزرگ روز قیامت می فرماید: ای فرزند آدم!بیمار شدم


http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/36353277081743583160.gif


عکس های متحرک الله
خداوند بزرگ روز قیامت می فرماید:

ای فرزند آدم!بیمار شدم ولی مرا عیادت نکردی.
می گوید:ای پروردگار من!چگونه تو را عیادت کنم در حالی که تو خدای جهانیان هستی؟(خداوند)می گوید:مگر نمیدانستی فلان بنده من بیمار است,پس چرا عیادتش نکردی؟مگر نمی دانستی اگر او را عیادت کنی مرا نیز حتما"نزد او پیدا می کردی؟


عکس های متحرک الله
و دوباره خداوند می فرماید:

ای فرزند آدم!من از تو غذا طلب کردم ولی به من غذا ندادی.
می گوید:ای پروزدگار من!چگونه به تو غذا بدهم در حالی که پروردگار جهانیان هستی؟
می فرماید:مگر نمی دانستی فلان بنده من از تو,غذا خواست,پس تو به او غذا ندادی؟
مگر نمیدانستی که اگر به او غذا می دادی,آن را نزد من می یافتی؟
(مثل این بود که به من غذا داده ای)


عکس های متحرک الله
و باز خداوند می فرماید:

ای آدمیزاد! از تو آب خواستم اما به من آب ندادی.
می گوید:ای پروردگار من!چگونه به تو آب بدهم در حالی که پروردگار جهانیان هستی؟
خداوند می فرماید: فلان بنده من از تو آب,طلب کرد,ولی به او آب ندادی؟
آیا نمی دانستی که اگر به او آب می دادی,آن را نزد من می یافتی؟
(مثل این بود که به من آب داده ای و پاداش فراوانی به تو می رسید)

L00954810515.jpg

((نهج الفصاحه,حرف همزه,صفحه9,شماره 5))


عکس های متحرک الله
خدا همینجاست...کنارِ تو

عکس های متحرک الله
عکس های متحرک الله


مهربانتر از مادر,خدای مادر است

رخ گل
مشاهده همه ی 1 نظر
آرش شاهزاده
تهران - تهران
54 پست
ahmad1819
ahmad1819
آرش شاهزاده : السلام علیکم
سلام عزیز
در مورد پیام مدتی اخیرتون باید به عرضتون برسانم.
بنده و تمام مسلمانان دنیا به جز دین شیعه که در بین 73 فرقه اهل دین جداست
در تمام اسلام همه برای صحابه ها و امامان از کوچک ترینشان تا بزرگترینشان را دوست دو با جون و دل قبول داریم .

ولی تعصب شما دارید که علی و حسین و حسن و جتبی پرستید
اگر نیستید فقط یک بار یک بار بدون تعصب بگردید و ببینید که کدوم راست میگویند نه امامان بلکه سخن الله که میفرماید :
من از رگ گردن به شما نزدیک ترم
و در جای دیگر خدای متعال میفرماید:
تنها از من یاری بجویید تا یاری کنم شما رااگر کسی این دو سخن خدا رو قبول دارد و به علی پرستی و حسین پرستی ادامه نداد ان شاءالله بهشت نسیبش خواهد شد.
واگر با تعصب دارید باید برای آخرین بار بگویم من که به قول شما سنی هستم و دین من وهابیته {{{که عبدالوهاب بسیار آدم بزرگی در دنیا بود}}} پس باید عمر پرستی کنم درسته؟؟؟پس چرا مثل شما عمر پرستی نمیکنم؟
ولی شما علی پرستی میکنید شما مخالف این دو آیه قرآن از زبان الله تعالی هستید؟
سخن الله که میفرماید :
من از رگ گردن به شما نزدیک ترم
و در جای دیگر خدای متعال میفرماید:
تنها از من یاری بجویید تا یاری کنم شما رابعدشم اگر واقعاً واقعاً میگویید ما دست به گریبان این امامان شده ایم برای بخشش این سخن دقیقاً مخالف این دو آیه است که


بعدترشم این که اگر دوباره راست میگویید خب از پیامبر اسلام تقاضا کنید چرا از امام بزرگی مثل علی؟یا حسین؟ مگر از حضرت محمد {ص} بزرگترند؟؟؟