H.A.D.I
قاطیقاطی
H.A.D.I

نه اینکه فکر کنی خسته ام.نه نه اینکه تاب رفتن نداشته

نه اینکه فکر کنی خسته ام...نه نه اینکه تاب رفتن نداشته باشم...نه نه اینکه از نگاه کردنت واهمه داشته باشم...نه تا آخرش همین است بانوی من... نگاهت تمام اندامم را به لرزه می اندازد... مخاطب دارد------->ИЯβ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید