آریو پیام ایرانیان
آروم و عادیآروم و عادی
آریو پیام ایرانیان

یه #پیشنهاد خوب داریم که عید بیشتر بتونی با عزیزانت صحبت

 لینک
یه #پیشنهاد خوب داریم که عید بیشتر بتونی با عزیزانت صحبت

یه #پیشنهاد خوب داریم که عید بیشتر بتونی با عزیزانت صحبت کنی.

با ۱۸۰ دقیقه مکالمه تا آخر اسفند، عید امسال با هر ۵ دقیقه مکالمه، ۵۰ دقیقه بعدی رو رایگان صحبت کن.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید