▕✦سوزش چشܢܢ مـלּ از لذت زیبایے توست✦▏
▕✦سوزش چشܢܢ مـלּ از لذت زیبایے توست✦▏

شعر زیبای ای دوست قبولم کن از مولانا ای دوست قبولم

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا
شعر زیبای ای دوست قبولم کن از مولانا

ای دوست قبولم کن وجانم بستان
مستــم کـــن  وز هر دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا

رخ گل
مشاهده همه ی 2 نظر