❤❤Ƶαняα❤❤
❤❤Ƶαняα❤❤

ای شعرِ من از نم نم آوازدو چشمتآغاز سخن بسته

156.gif

ای شعرِ من از نم نم آواز
دو چشمت
آغاز سخن بسته به آغاز
دو چشمت

تار است مفاهیم پریشان
دو زلفت
ناب است مضامین غزلساز
دو چشمت

Related imageمشاهده همه ی 15 نظر
❤حمیدرضا❤

175 پست
hrl1980
hrl1980
❤حمیدرضا❤ : دو چشمت مثنوی زلفت دو بیتی
خدای تو چه شعری آفریده ست
sarbaz
خراسان رضوي
41 پست
sadegh81
sadegh81
sarbaz : دوتا سوراخ بینی هم ردیفش
لبان غنچه هم شد قافیانه
❤حمیدرضا❤

175 پست
hrl1980
hrl1980
❤حمیدرضا❤ : نگاه تو عزل قدت قصیده ست
شبیه بوی باران در سپیدست
دوچشمت مثنوی زلفت دوبیتی
خدای تو وه شعری آفریده ست
sarbaz
خراسان رضوي
41 پست
sadegh81
sadegh81
sarbaz : عحب توصیفی از عرض کمر گو ی
بیا تشبیه رخسار قمر گو ی
اگر از روبرو ، رخصت ندادند
بیا تعریف‌ها را از دمر ، گوی