امیرعلی /ارشدعشق اریایی/
شیطونشیطون
امیرعلی /ارشدعشق اریایی/

بی تو هیچ نمی خواهم  نه آسمان ، نه زمین،


بی تو هیچ نمی خواهم 

نه آسمان ،

نه زمین،

نه باران،

نه خیس شدن نه تازگی ،

نه طراوت، 

گرمای دستانت را به من بده … 

همه چیز را از من بگیر

مشاهده همه ی 6 نظر