حبیب(مدیر کل سایت بزرگ دریکساز)
حبیب(مدیر کل سایت بزرگ دریکساز)

تهران به ما درس ها آموخت که مهم نیست چه کسی

تهران به ما درس ها آموخت
که مهم نیست چه کسی با چه کسی مشکل دارد
دولت کیست،رییس جمهور کیست

مردم آمریکا به ما تسلیت گفتند
مجلس امریکا گفت باید به خاطر عزای مردم ایران پرونده ی تحریم های ایران را به تعویق بیندازیم
فرانسوی ها با انکه ما وقتی آنها عزادار قتل و عام داعش در پاریس بودند لبخند میزدیم و می گفتیم حقشان بود با ما همدردی کردند
چراغ های ایفل خاموش شد
تهران به ما آموخت

هیچ بی گناهی در هیچ کجای جهان نباید به نامردی بمیرد
نباید انسانی را که دست او اسلحه نیست کشت
نباید کسی را بدون محاکمه کشت
تهران به ما آموخت انسان ها در تمام سرزمین ها در تمام کشورها حق دارند با آرامش زندگی کنند
مسلمان-بودایی-یهودی
در سرزمین بین التهرین باشند یا تخت سلیمان
بمب ، نامردی است اگر بی گناهی را بکشد
اسلحه نامردی است اگر بی گناهی را بکشد
تهران به ما آموخت داعش جنگ میخواهد خون میخواهد هر کس را که کافر می داند می کشد
ما کسی را کافر نمی دانیم.ما هر انسانی که بمیرد عزادار می شویم
چرا که
چراکه
آنکس که انسان را کشت انسانیت را کشت

مشاهده همه ی 2 نظر