علی عالم ...
عاشقعاشق
علی عالم ...

سالها رفت و هنوز؟. یک نفر نیست بپرسد از من،

 لینک
سالها رفت و هنوز؟. یک نفر نیست بپرسد از من،

سالها رفت و هنوز؟...
یک نفر نیست بپرسد از من،
که تو از پنجره عشق چه ها می خواهی؟
صبح تا نیمه ی شب منتظری،
همه جا می نگری،
گاه با ماه سخن می گویی،
گاه با رهگذران،
خبر گمشده ای می جویی،
راستی گمشده ات کیست؟کجاست؟...❤️ ...❤️ ...❤️ ...
قیصر_امین_پور

عالم عشق
مشاهده همه ی 3 نظر
pink heart
فارس - شيراز
8944 پست
tanha6238
tanha6238
pink heart : تشکرازشماآقای عالم لطف کردین عالی شده{-35-}{-35-}{-35-}
علی عالم ...

10290 پست
tarlanalam
tarlanalam
علی عالم ... :
 نوشته اصلی توسط pink heart
تشکرازشماآقای عالم لطف کردین عالی شده{-35-}{-35-}{-35-}
سلام خواهش می کنم بزرگوار...
خوشحالم که مورد پسندتون واقع شده ...{-124-}{-124-}{-124-}
pink heart
فارس - شيراز
8944 پست
tanha6238
tanha6238
pink heart :
 نوشته اصلی توسط علی عالم ...
 نوشته اصلی توسط pink heart
تشکرازشماآقای عالم لطف کردین عالی شده{-35-}{-35-}{-35-}
سلام خواهش می کنم بزرگوار...
خوشحالم که مورد پسندتون واقع شده ...{-124-}{-124-}{-124-}
زنده باشید،ممنون{-35-}{-35-}