مسعود مالمیر ،ترانه سرا ،شاعر،خواننده
آروم و عادیآروم و عادی
مسعود مالمیر ،ترانه سرا ،شاعر،خواننده

به دنبال فانوسی برای رفتن میگردم که نزدیک تو بیایم،

به دنبال فانوسی برای رفتن میگردم که نزدیک تو بیایم،

به دنبال فانوسی برای رفتن میگردم

که نزدیک تو بیایم، وقتی هم که رسیدم

با همه بغضی که دارم

بگویم که من برای تو زنده ام


خورشید، دریا و نور

خدایی که حالی خوش دارد

ولی من حس میکنم پاییز را نفس میکشم

و روح و جانم مرده است

"مسعود مالمیر"

بـ ـزن بـ ـاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید