مهروماه
مهروماه

ویرایش جدید ژنتیک به زبان آدمی زاد در مورد همه

 لینک
ویرایش جدید ژنتیک به زبان آدمی زاد در مورد همه

ویرایش جدید ژنتیک به زبان آدمی زاد


در مورد همه مباحث زیست شناسی دبیرستان ،خوندن متن کتاب درسی خیلی خیلی اهمیت داره ،اما ژنتیک تافته جدا بافته است ...کتاب درسی هیچی نگفته ولی طراح کنکور برای قدرت نمایی میزنه تو جاده خاکی! خب راه حل این قضیه کتاب "ژنتیک به زبان آدمیزاد" است...


اگر فعالانه این کتاب را حلاجی کنید قول می دیم که حتی به سوالات خارج از عرف هم جواب بدهید،قول!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید