ذهنیک
ذهنیک

ذهنیک : بیشتر ما حین #استراحت به نوشیدن قهوه اکتفا می‌کنیم

 لینک
ذهنیک : بیشتر ما حین #استراحت به نوشیدن قهوه اکتفا می‌کنیم

ذهنیک : بیشتر ما حین به نوشیدن قهوه اکتفا می‌کنیم. این اتاق استراحت در شعبه همانند این است که به رفته باشید. برخلاف طرح‌های سنتی، از این‌که از طرح‌های عجیب و خنده‌دار استفاده کند واهمه‌ای ندارد. ذهنیک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید