ذهنیک
ذهنیک

چند دانستنی درمورد #کاخ سفید #آمریکا /> #معماری کاخ سفید شبیه

 لینک
چند دانستنی درمورد #کاخ سفید #آمریکا /> #معماری کاخ سفید شبیه

چند دانستنی درمورد سفید /> کاخ سفید شبیه به ایرلند ( خانه لینستر) است
در کاخ سفید 412در، 28 شومینه، 8 راه پله و 3 آسانسور وجود دارد.
برای رنگ کردن نمای خارجی آن 570 گالن رنگ نیاز است هزینه رنگ کردن ماسه سنگ های کاخ سفید 283هزار دلار در سال 1994بود.
کلینتون اتاقی را با عنوان اتاق موزیک به مناسبت تولد بیل کلینتون در کاخ سفید طراحی کرد
بنجامین هریسون از روشن کردن برق ها در کاخ سفید واهمه داشت جریان برق برای اولین بار درسال 1891در کاخ سفید وصل شد.اما بنجامین هریسون و خانواده اش از زدن کلید برق برای روشن کردن کاخ، واهمه داشتند.او افرادی را برای این کار استخدام کرده بود.ذهنیک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید