1396
قبراققبراق
1396

وقتی تو دستشویی نشستی و صدات ميكنن بيا ميخان باهات

وقتی تو دستشویی نشستی و صدات ميكنن بيا ميخان باهات

{-18-} وقتی تو دستشویی نشستی و صدات ميكنن بيا ميخان باهات مصاحبه کنن {-18-}

مشاهده همه ی 7 نظر
1396

467 پست
salar-68
salar-68
1396 : من خودم رئالی هستم
1396

467 پست
salar-68
salar-68
1396 : ولی شوخی که اشکال نداره
zahra

145 پست
zahrajooooon98
zahrajooooon98
zahra : نخیرم
شوخی با اغ کریس اشکال داره
عی بابا
1396

467 پست
salar-68
salar-68
1396 : نداره
من خودم ازش اجازه گرفتم بهاهش شوخی کنم{-121-}
zahra

145 پست
zahrajooooon98
zahrajooooon98
zahra :
 نوشته اصلی توسط 1396
نداره
من خودم ازش اجازه گرفتم بهاهش شوخی کنم{-121-}
{-43-}