فاطـ❤ـمه
آروم و عادیآروم و عادی
فاطـ❤ـمه

پیرمردی گفت مشهدحج مابیچاره هاست بعد آن سعی وصفا قدری

پیرمردی گفت مشهدحج مابیچاره هاست
بعد آن سعی وصفا قدری از این مو میزنم

فاطمه یا فاطمه ذکر مدامم در حرم
از برای گوشه چشمت ، دم ز بانو میزنم

.🌹

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید