هر روز!
هر روز!

آموزش کاردستی گل آفتابگردان به کودکان آموزش کاردستی گل

آموزش کاردستی گل آفتابگردان به کودکان آموزش کاردستی گل

آموزش کاردستی گل آفتابگردان به کودکان
آموزش کاردستی گل
 آموزش کاردستی گل آفتابگردان به کودکان : آموزش کاردستی گل آفتابگردان به کودکان
: آموزش کاردستی گل آفتابگردان به کودکان
به گزارش : کاردستی گل آفتابگردان
 
وسایل مورد نیاز 4 مربع 7.5 * 7.5 سانتی متری 1 مربع 5 * 5 سانتی متری ساقه 3.5 * 15 سانتی متری   برگ 6 * 4.5 سانتی متری
 
  آموزش کاردستی گل آفتابگردان
 
ابتدا مربع های بزرگ را به صورت بادبرنی تا بزنید.
 
 ساخت کاردستی گل آفتابگردان
 
سپس هر قسمت را مجدا از وسط تا بزنید.
 
 آمورش مرحله به مرحله کاردستی گل آفتابگردان
 
لبه های تا شده را به هم بچسبانید.
  
 گل آفتابگردان
  
 کاردستی گل آفتابگردان
 
حالا چهار مربع تا شده را کنار هم قرار دهید و آن ها را بچسبانید.
   
کاردستی گل آفتابگردان برای کودکان
 
اکنون باید ساقه و برگ های آفتابگردان را آماده کنیم.

کاردستی گل آفتابگردان با مقوا
 
بعد از اینکه برگ ها را آماده کردیم آن ها روی یک قاب مقوایی بچسبانید.

آموزش کاردستی به کودکان
 
قاب آفتابگردان شما آماده است..آن را میتوانید به دوستانتان هدیه بدهید

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید