هر روز!
هر روز!

مچ با هالتر نشسته/ دست معکوس : مچ با هالتر

مچ با هالتر نشسته/ دست معکوس
: مچ با هالتر نشسته/ دست معکوس موقعیت قرار گرفتن بدن و بازوها در این حرکت دقیقا مشابه و برابر با حرکت قبلی است با این تفاوت که در این حرکت، دست ها باید به صورت برعکس در میله هالتر قفل شوند. به گزارش : طریقه صحیح قرار گرفتن دست ها بر روی میله هالتر را در این تصویر مشاهده می کنید. در اجرای این حرکت نیز باید دامنه حرکت را کامل کرده و برای بالا بردن و برای به حرکت درآوردن وزنه نیز تنها و تنها باید از عضلات ساعد خود استفاده کنید. هشدار همچنانکه در تمرین دادن دیگر عضلات بدن خود همچون عضلات سینه ای و چهار سر ران و غیره رعایت موارد ایمنی را می کنید در اجرای حرکات ویژه تقویت عضلات ساعد نیز باید رعایت احتیاط را مد نظر داشته باشد. اگرچه برای تمرین دادن عضلات ساعد نیازی به استفاده از وزنه های سنگین و فوق سنگین نظیر آنچه که در حرکات لیفت و اسکوات پا به کار گرفته می شود حس نمی شود اما همین وزنه های به ظاهر سبک نیز در صورت بی احتیاطی می توانند نمی شود اما همین وزنه های به ظاهر سبک نیز در صورت بی احتیاطی می توانند منجر به بروز مصدومیت های شدید در ناحیه مفصل مچ ها بشوند. به دلیل اینکه تمرین دادن اکثر عضلات بدن از قبیل: پشت بازوها، جلو بازوها، عضلت سینه ای، سرشانه ها، کول، عضلات پشت و غیره نیازمند به درگیر شدن کامل مفصل مچ ها در این تمرینات می باشد مصدویت این مفاصل عملا برابر با تعطیلی عمومی تمرینات خواهد بود.
 
بادی فول

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید