هر روز!
هر روز!

مهم بودن عنوان ایمیل مهم بودن عنوان ایمیل : مهم

مهم بودن عنوان ایمیل مهم بودن عنوان ایمیل : مهم

مهم بودن عنوان ایمیل
مهم بودن عنوان ایمیل : مهم بودن عنوان ایمیل
: مهم بودن عنوان ایمیل
: برای هر ایمیلی عنوانی وجود دارد که یکی از اصلی ترین عوامل باز شدن یا باز نشدن آن ایمیل است. درباره عنوان ایمیل نوشته ها و دستورالعمل های بسیاری وجود دارد که آموزش و راهنماییهای خوبی در این رابطه در اختیار بازاریابان ایمیل قرار میدهد. یکی از مهمترین پارامترهای ارزیابی عنوان ایمیل، تعداد کاراکترها و طول عنوان است. در این مطلب، به تحقیقی میپردازیم که روی بیش از نه میلیون و طول عنوان آنها انجام شده است و تاثیر عملی آن را بررسی میکنیم.
به گزارش : چارت زیر نشان دهنده نرخ بازگشت بیش از نه میلیون ایمیل از ۳۰۰۰ فرستنده مختلف در یکی از ماههای سال ۲۰۱۵ است که بر اساس طول عنوان و نرخ بازگشت مرتب شده است.

بر اساس تحلیل ارائه شده در این تحقیق، “نرخ میانگین خوانده شدن ایمیل(Average Read Rate)” بر اساس درصدی از گیرندگان ایمیل است که در ابزار خواند ایمیل آنان این ایمیل به عنوان خوانده شده اعلام شده است. محقق این تحقیق، این روش را دقیق تر از متدی که باز شدن ایمیل را در نظر میگیرد، می داند.
بطور میانگین ۲۵ درصد عنوان ایمیلها طولی بین ۴۱ تا ۵۰ کاراکتر دارند. بسیاری از مرورگرها در عمل عنوان بیش از این را نمایش نمی دهند. در موبایل این اندازه ممکن است زیاد هم باشد خصوصا در وضعیت پرتره. بطور مثال گلکسی S4 سامسونگ حداکثر ۳۳ کاراکتر را نمایش میدهد.
با این همه، تعجب خواهید کرد اگر بشنوید عنوانی با طول بیشتر موثرتر خواهد بود. عنوانهایی با طول ۶۱ تا ۷۰ کاراکتر بطور میانگین %۱۷ مواقع خوانده میشوند که بیشترین مقدار در بین اندازه های مختلف عنوان است.
واقعیت این است که خیلی شاخص مشخص و ملموسی به لحاظ آماری در این باره وجود ندارد. بر اساس تحقیقی که در این زمینه انجام شده ارتباط مستقیمی مابین خوانده شدن ایمیل و طول آن وجود ندارد. در واقع عدد همبستگی این دو باهم -۰٫۰۳ است که قابل چشم پوشی است. البته باید توجه داشت که این بررسی صرفا بر اساس خوانده شدن ایمیل اتفاق افتاده و شاخص نرخ تبدیل دیگری را در نظر نگرفته است. بالاخره طول عنوان مهم است یا نه؟
اگر فکر میکنید طول عنوان بلندتر به شما کمک میکند، امتحان کنید. البته نباید در ارزیابی عنوان ایمیل فقط بر روی طول آن تمرکز کنید. نکته مهم این است که : اجازه ندید طول عنوان به طور غیر واقعی اهمیت پیدا کند.
هنگام تست عنوان، روی بلند بودن عنوان اصرار نکنید، مگر اینکه دلیل و برنامه مشخصی برای آن داشته باشید. به جای آن، در چند کلمه به دریافت کننده ایمیل بگویید چه چیزی در ایمیل منتظر آنهاست، در صورت امکان نوعی احساس عجله برای زودتر باز کردن ایمیل ایجاد کنید و به آنها بگویید دقیقا باید چکار کنند.
همیشه تست کنید، به حدس و گمان خود یا دیگران اعتماد نکنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید