هر روز!
هر روز!

دانستنی‍های قرآن دانستنی‍های قرآن دانستنی‍های قرآن آیا

دانستنی‍های قرآن 
 دانستنی‍های قرآن 
 دانستنی‍های قرآن آیا

دانستنی‍های قرآن
دانستنی‍های قرآن
دانستنی‍های قرآن آیا می دانید ... . قرآن دارای 114 سوره است. آیا می دانید ... .قر آن دارای  6236  آیه است. آیا می دانید ... . قرآن 114 بسم الله الرحمن الرحیم دارد. آیا می دانید ... .قرآن دارای 120 حزب می باشد. آیا می دانید .... قرآن 30 جز  دارد. آیا می دانید .... بزرگترین سوره قرآن بقره است. آیا می دانید .... کوچکترین سوره قرآن کوثر می باشد. آیا می دانید ... . بهترین آیه،  آیه الکرسی است. آیا می دانید ... . آیه  282 سوره بقره بزرگترین آیه قرآن است. آیا می دانید ... .عظیم ترین آیات  بسم الله الرحمن الرحیم می باشد. آیا می دانید ... .کوچکترین آیه قرآن  مدها متان  در سوره الرحمن  است. آیا می دانید .... بهترین شب در قرآن  شب قدر است. آیا می دانید ... .بهترین ماه  در قرآن ماه رمضان  است. آیا می دانید ... .بهترین سوره قرآن  یس است. آیا می دانید ... .سوره حمد  به مادر قرآن معروف است. آیا می دانید ... .سوره فجر به سوره امام حسین (ع)  معروف است. آیا می دانید ... .بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده عسل میباشد. آیا می دانید .... بهترین نوشیدنی که در قرآن به آن اشاره شده است شیر می باشد. آیا می دانید .... در قرآن مجید پانزده آیه سجده دار وجود دارد که بعد از شنیدن یا خواندن چهار آیه آن سجده واجب می شود وباید سجده کرد، یازده آیه دیگر سجده مستحبی است،یعنی اگر سجده نکنی هم اشکالی ندارد. سجده های واجب 1- آیه 15 سوره سجده (الجُرُزْ و یا اَلْمَضاجِعْ) 2- آیه 37 سوره فصلت 3- آخرین آیه سوره نَجم 4- آخرین آیه سوره عَلَقْ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید