هر روز!
هر روز!

دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر دریا

دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر دریا

دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر
دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر دو بار در سال بین فوریه و ژانویه در نزدیکی جزیره چیندو یکی از بزرگترین جزایر کره جنوبی آب به حدی فروکش میکند که جاده ای به طول حدودا 3 کیلیمتر از زیر آب ظاهر میشود. عرض این جاده طبیعی از 3 تا 10 متر متفاوت است و ساکنان جزیره میتوانند با پای پیاده از وسط دریا عبور کنند...
دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید