هر روز!
هر روز!

تقویت حافظه با سبزسجات تقویت حافظه با سبزسجات مصرف

تقویت حافظه با سبزسجات تقویت حافظه با سبزسجات 
 مصرف

تقویت حافظه با سبزسجات
تقویت حافظه با سبزسجات
مصرف سبزی هایی مانند اسفناج، ریحان، نعناع و کاهو موجب افزایش توان یادگیری و بالا بردن روحیه افراد می شود و در عملکرد مغز و اعصاب تأثیر گذار است.
مصرف مواد غذایی حیوانی و گیاهی به علت نوع و تراکم مواد مغذی خاص نقش کلیدی را در بالا بردن توان یادگیری دارد و بر عکس موادی هستند که به علت باورهای غلط بیشتر مورد مصرف قرار می گیرد که آثار نامساعدی را به وجود می آورد../تحلیل:fars.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید