هر روز!
هر روز!

استخدام پیرمرد ساله بخاطر یک آگهی بامزه (عکس) : استخدام

استخدام پیرمرد ساله بخاطر یک آگهی بامزه (عکس)
: استخدام پیرمرد 89 ساله بخاطر یک آگهی بامزه (عکس)
 
پیرمرد ۸۹ ساله انگلیسی که در یک روزنامه آگهی کرده بود حوصله اش به حد مرگ سر رفته ونیاز به کار دارد، در یک رستوران استخدام شده است.
 
به گزارش : او در آگهی اش نوشته بوده ۸۹ ساله می باشد و نیاز به کاری در منطقه پینتون (در جنوب انگلیس) دارد. به گزارش ، آقای بارتلی توضیح داده بود که می تواند بیشتر از ۲۰ ساعت در هفته کار کند و هنوز کارهایی مثل تمیزکاری و باغبانی از دستش برمی آید.
 
صاحب یک رستوران به آگهی جو بارتلی جواب داد و استخدامش کرده است. او روز اول میان تشویق مشتریان و کارکنان رستوران سر کارش حاضر شده است.
 

 
این مرد بازنشسته که آگهی اش را در روزنامه هرالد اکسپرس چاپ کرده بود می گوید از میزان توجهی که گرفته گیج شده است. او می گوید “روز اول که سر کار رفتم مثل این بود که انگار روی صحنه رفته ام.”
 
در روزهای گذشته عده زیادی فقط به خاطر دیدن این نظامی بازنشسته مشتری رستورانی شده اند که او را استخدام کرده است.
 
کوئینی مارتین یکی از صاحبان این رستوران گفته است که “هزاران پیغام تشویق آمیز” روی صفحه فیسبوک رستوران دریافت کرده اند. او گفته “اغلب کارکنان ما جوان اند و وجود آقای بارتلی در این محیط خوشایند خواهد بود.”
 
جو بارتلی که حالا صاحب کار مناسب شده گفته است که بعد از مرگ همسرش در دو سال پیش به شدت احساس تنهایی می کرده و به همین دلیل این آگهی را منتشر کرده است.
 
بیشتر ببینید و بخوانید منبع :
منبع :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید