هر روز!
هر روز!

همدلی؛ رمز موفقیت زندگی مشترک : همدلی؛ رمز موفقیت زندگی

همدلی؛ رمز موفقیت زندگی مشترک : همدلی؛ رمز موفقیت زندگی

همدلی؛ رمز موفقیت زندگی مشترک
: همدلی؛ رمز موفقیت زندگی مشترک
قدیمی ها می گفتند همدلی از همزبانی بهتر است. امروزی ها همین قاعده را با پژوهش های روانشناسی اثبات می کنند. از نظر روانشناسان چیزی که زندگی مشترک شما را دوام و قوام می دهد، میزان همدلی، تواضع و توجه به احساسات یکدیگر است. در واقع بر اساس نسخه آنها راه دستیابی به ازدواجی موفق و یک زندگی خانوادگی سرشار از خوشبختی بسیار ساده و سرراست است: باید بدانی چه موقع معذرت خواهی کنی و هنگامی که همسرت کار مورد علاقه ات را انجام نداد به روی خودت نیاوری. پژوهشگران دریافته اند زوج های شاد در مقایسه با زوج هایی که رابطه زناشویی و عاطفی خوبی با هم ندارند، احساس همدلی بیشتری نسبت به هم نشان می دهند و نسبت به احساسات یکدیگر حساسیت بیشتری به خرج می دهند.

به گزارش : آنها می گویند که ارتباط باثبات و معناداری بین توانایی ابراز صحیح عواطف و شادی های زندگی و روابط زناشویی مطلوب وجود دارد. زوج هایی که در زندگی مشترکشان رضایت و شادی بیشتری را تجربه می کنند در مقایسه با زوج هایی که رابطه زناشویی و هیجانی خوبی با هم ندارند، احساس همدلی بیشتری به هم نشان می دهند و نسبت به احساسات یکدیگر حساسیت بیشتری به خرج می دهند. اگر زن و شوهرها از عواطف همسرانشان آگاه شوند و بتوانند عواطفشان را به صورتی واضح و آشکار به یکدیگر اطلاع دهند و ابراز کنند، زندگی بهتری خواهند داشت. برای این کار لازم است صریح و شفاف با همدیگر صحبت کنید. خواسته هایتان را در چهارچوب توانایی های همسرتان تعریف کرده و به او برای تحقق شان کمک کنید. در رابطه شما چیزی که بیشتر از همه اهمیت دارد، شنیدن و درک همدلانه احساسات طرف مقابل است. این فرصت را به همسرتان هدیه کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید