اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

ردیف بودجه دولت به مجلس برای سرخابی‌ها امروز دولت بودجه

ردیف بودجه دولت به مجلس برای سرخابی‌ها 
 امروز دولت بودجه

ردیف بودجه دولت به مجلس برای سرخابی‌ها
امروز دولت بودجه پیشنهادی خود برای سال 92 را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. یکی از پیشنهادهای دولت برای 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می کنند، بوده است. به گزارش فارس، در همین راستا دولت برای باشگاه استقلال با ردیف بودجه 295400 مبلغ 99720000000 ریال معادل 9 میلیارد و نهصد و هفتاد و دو میلیون تومان پیشنهاد داده است. برای باشگاه پرسپولیس نیزبا ردیف بودجه 295390 مبلغ 106800000000 ریال معادل 10 میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون تومان پیشنهاد داده است. گفتنی است که دولت در سال 91 برای هر 2 تیم مبلغ 6 میلیارد تومان پیشنهاد داده بود اما برای سال جدید ردیف بودجه پرسپولیس بیشتر در نظر گرفته شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید