هر روز!
هر روز!

سبد بافی یزد سبد بافی یزد سبد بافی یزد,

سبد بافی یزد 
 سبد بافی یزد 
 سبد بافی یزد,

سبد بافی یزد
سبد بافی یزد
سبد بافی یزد, سبدبافی
 
در بیشه زارها و کوهستانهای شهرستان مهریز درختچه ای خودرو میروید به نام بادام کوهی . شاخه های این درختچه بسیار نرم و ترد و قابل انعطاف است . از این رو آن را در بافت انواع سبد به کار میبرند . هرچند شاخه های نازک درخت انار را نیز در سبد بافی میتوان به کار گرفت . انواع بزرگتر این سبدها در جمع آوری محولات باغی به کار میرود . علاوه بر سبد انواع وسایل و لوازم زینتی یا کاربردی نیز با همین روش می بافند .

سبد بافی یکی از صنایع دستی یزد می باشد.
 

 

در بافت سبد از درختچه ای خودرو استفاده می کنند.
 

 

سبد بافی یزد, سبدبافی
 

 

هنرهای سنتی, هنر سبدبافی
 

منبع:negahmedia.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید