هر روز!
هر روز!

کیف اسپرت : کیف کیفی را که در تصویر

کیف اسپرت 
 : کیف 
 کیفی را که در تصویر

کیف اسپرت
: کیف
کیفی را که در تصویر بالا مشاهده می کنید می توانید با  پارچه های نخی محکم و ضخیم مانند جین یا کتان برای خود بدوزید. مراحل دوخت به طور تصویری در صفحۀ ... توضیح داده شده است. برای شروع کار فقط کافیست وسایل زیر را آماده کنید!
به گزارش : -          پارچۀ نخی ضخیم به عرض 140 سانتی متر: 20/1 متر
-          روبان یا نوار تزئینی به عرض 5/2 سانتی متر و طول 45 سانتی متر
-          چسب دو طرفه ( چسب های پارچه ای که یک نیمۀ آنها نرم و نیمۀ دیگر زبر است) به عرض 2 سانتی متر و طول 25 سانتی متر
-          لایی چسب.
برای برش تکه های کیف، ابتدا 2 مستطیل برای تکه های جلو و پشت کیف به ابعاد دلخواه رسم کنید. می توانید لبه های پایین این تکه ها را به صورت منحنی ببرید. لبۀ بالای این تکه ها را به اندازۀ 6 سانتی متر برای سجاف بلندتر در نظر بگیرید. سپس لبۀ بیرونی یکی از این تکه ها را با متر اندازه بگیرید و یک مستطیل به این طول و عرض 8- 10 سانتی متر برای تکۀ پهلوی کیف ببرید. 2 تکه برای در کیف به اندازۀ تکه های جلو و پشت کیف ببرید. (طول تکه های در کیف را باید با توجه به عرض تکۀ پهلو و طول کیف طوری تعیین کنید که پس از تکمیل دوخت، لبۀ پایین درکیف روی لبۀ پایین کیف قرار بگیرد). 2 تکه برای بند  کیف به طول دلخواه و عرض تکۀ پهلو ببرید. برای تکه های جیب و در جیب نیز تکه های مستطیل شکل به طول دلخواه و عرض بند کیف ببرید.
  کیف اسپرت : کیف اسپرت
: کیف اسپرت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید