ستاره
مهربونمهربون
ستاره

کسی را دوست بدار که دوستت دارد حتی اگر

کسی را دوست بدار که دوستت دارد
حتی اگر غلام در گاهت باشد
دست بکش از دوست داشتن کسی که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد
فراموش نکن زمان آدم وفادار را مشخص می کند نه زبان .

مشاهده همه ی 2 نظر
hamidreza

824 پست
hamidreza48
hamidreza48
hamidreza : ۱. در کنار کسی که عاشق‌اش هستید، قلب‌تان تندتر می‌تپد، ولی در کنار کسی که دوست‌اش دارید، فقط خوش‌حال می‌شوید.

۲. در کنار کسی که عاشق‌اش هستید، زمستان مثل بهار می‌شود، ولی در کنار کسی که دوست‌اش دارید، زمستان فقط یک زمستان زیبا می‌شود.