هر روز!
هر روز!

چادر فارسی چادر فارسی : چادر فارسی : چادر

چادر فارسی چادر فارسی : چادر فارسی 
 : چادر

چادر فارسی
چادر فارسی : چادر فارسی
: چادر فارسی
: الگو و مدل چادر فارسی
به گزارش : اینم الگوی چادر فارسی یه چادر که کاملا محفوظه و به خاطر نقابی که دوخته میشه نیازی به پوشیدن مقنعه یا روسری در زیرش نداره. برای دوخت این چادر از چادر معمولی استفاده می کنیم و از بالای سر طوری تا می زنیم که ترکی و دولای بسته روی هم قرار گیرد.روی 4لای بسته 90 تا 100 سانتیمتر از بالای سر پایین آمده و موازی خط جلو خطی می کشیم و با 1 سانتیمتر زاپاس قیچی می کنیم. قسمت جلو را طوری روی هم قرار می دهیم که از قسمت وسط حدود 3 سانیتمتر روی هم رفته و دوخته شود.خطهای پهلو را روی هم گذاشته حدود 15 تا 17 سانتیمتر برای گشادی مچ در نظر گرفته و بقیه را می دوزیم. برای نقاب پارچه را 4 تا کرده  و مقابل شکل مستطیلی به عرض 20 و طول 30 می بریم (عرض نقاب 40 و طول آن 60 سانتیمتر می شود) 40 سانت از بالای چادر را آزاد گذاشته و 3 سانتیمتر زاپاس را برگردانده و می دوزیم طوری که در قسمت بالای سر (قسمتی که ندوختیم) 3 سانتیمتر را تو گذاشته و میدوزیم (یعنی این 80 سانت لبهه هاش 3 سانتیمتر دولاست) و مانند چادرهای معمولی به آن کش وصل می کنیم. نقاب رو طوری وصل می کنیم که محل اتصالش با چادر تقریبا در انتهای گوشها باشند. از بالای نقاب 3 سانتیمتر تو گذاشته و حدود یک دوم آن را با چادر می دوزیم و طرف دیگر به وسیله دکمه و جا دکمه بسته می شود.(هر طرف نقاب حدود 5-6 سانت داخل چادر قرا می گیره و گشادی و تنگی نقاب به دلخواه قابل تغییر است) برای آستین خط زیر مچ را می دوزیم مچ را داخل آستین قرار داده و هر 3 لایه (دو لا آستین + یک لا چادر) را با هم از داخل می دوزیم و سر دوز می زنیم.
 
منبع  www.artakava.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید