هر روز!
هر روز!

سوالات مالی در مراسم خواستگاری سوالات مالی در مراسم خواستگاری

سوالات مالی در مراسم خواستگاری سوالات مالی در مراسم خواستگاری

سوالات مالی در مراسم خواستگاری
سوالات مالی در مراسم خواستگاری
: سوالات مالی در مراسم خواستگاری
: سوالات مالی در مراسم خواستگاری
به گزارش : اهمیت شناخت مالی قبل از ازدواج
اختصاصی بیست ستون: 
در مراسم آشنایی و قبل از نامزدی حتما باید در مورد مسائل مالی صحبت شود زیرا بسیاری از طلاق ها و سو تفاهمات به دلیل مسائل مادی و پول می باشد. باید با صداقت و صراحت در مورد مسائل مالی و درآمدهایتان با طرف مقابل صحبت کنید، البته احساس شما نسبت به پول از میزان دارایی تان مهم تر است. باید تصویر روشنی از توقعات ، انتظارات و خواسته های خود قبل از ازدواج داشته باشید و

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید