هر روز!
هر روز!

دلت میخواد تنها زندگی کنی یا با دیگران؟! آدمی

دلت میخواد تنها زندگی کنی یا با دیگران؟! 
 
 آدمی

دلت میخواد تنها زندگی کنی یا با دیگران؟!

آدمی زندگی اجتماعی را ترجیح می دهد چرا که آسایش و آرامش خود را در برطرف کردن نیاز های خود دانسته و این نیاز مرتفع نمی گردد مگر در اجتماع و در میان جمع . گاه این نیاز عمیق تر بوده و افراد به واسطه برخی مشکلات و عدم توانمندی ها نیازشان به افراد دیگر بیشتر و بیشتر می شود و در این میان افرادی وجود دارند که در برطرف کردن نیازشاهایشان دست نیاز به سوی دیگران دراز می کنند از این رو حضرت علی علیه السلام در باب کیفیت رفع نیازشان روشهایی را متذکر شده اند.
 
حضرت علی علیه السلام فرمودند: برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز: کوچک شمردن آن تا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید